Hình thành cơ cấu công nghiệp và phát triển cơ sở hạ tầng GTVT - hình thành cơ cấu công nghiệp và phát triển cơ sở hạ tầng giao thông vận tải

- Công nghiệp năng lượng ưu tiên phát triển, nhiều nhà máy thủy điện đang được xây dựng (Bản Vẽ, Rào Quán, Cửa Đạt).

3. Hình thành cơ cấu công nghiệp và phát triển cơ sở hạ tầng GTVT

a. Phát triển các ngành công nghiệp trọng điểm và các trung tâm công nghiệp chuyên môn hóa

- Khai thác chế biến khoáng sản: crôm, thiếc, sắt.

- Sản xuất vật liệu xây dựng:nhà máy xi măng Nghi Sơn, Bỉm Sơn (Thanh Hóa).

- Công nghiệp năng lượng ưu tiên phát triển, nhiều nhà máy thủy điện đang được xây dựng (Bản Vẽ, Rào Quán, Cửa Đạt).

- Các trung tâm công nghiệp: Thanh Hóa- Bỉm Sơn, Vinh, Huế.

- Hạn chế về kĩ thuật và vốn.

b. Xây dựng cơ sở hạ tầng, trước hết là giao thông vận tải

- Mạng lưới giao thông của vùng: QL1, 7, 8, 9 đường sắt Bắc- Nam.

- Đang xây dựng đường HCM, nâng cấp và hiện đại hóa QL1.

- Xây dựng và hoàn thiện một số cảng nước sâu: Nghi Sơn, Vũng Áng.

- Nâng cấp các sân bay: Phú Bài, Vinh, Đồng Hới (Quảng Bình).

Video liên quan