0 0,9 bằng bao nhiêu phần trăm

Số thập phân 0,9 được viết dưới dạng số thập phân là bao nhiêu?

Video liên quan