Above over đều là giới từ, chúng giống nhau về mặt ý nghĩa nhưng cách sử dụng lại khác nhau. Một số ví dụ sau đây sẽ giúp bạn phân biệt được hai từ vựng tiếng anhnày.

  • Giống nhau:

Cả above over đều có thể dùng để diễn tả vị trí cao hơn một vật gì khác.

Ví dụ:

- They built a new room above/ over the garage.

(Họ đã xây một căn phòng mới trên nóc gara).

Cả above over đều có nghĩa là nhiều hơn.
Ví dụ :

- Inflation is above 6%.

(Lạm phát trên 6%).

- Children of 14 and over can be seen this film.

(Trẻ em từ 14 tuối trở lên được phép xem bộ phim này).

  • Khác nhau:

Above được sử dụng khi ta so sánh với một mốc cố định, một tiêu chuẩn nào đó.

Ví dụ:

- The mountain is 2000 feet above sea level.

(Ngọn núi này cao 2000 feet so với mực nước biển).

- Temperature will not rise above zero tonight.

(Nhiệt độ tối nay sẽ không cao hơn 0 độ đâu).

Trong khi đó over chỉ được sử dụng với số, tuổi, tiền và thời gian mà thôi.

Ví dụ:

- He is over 50.

(Ông ấy đã hơn 50 tuổi rồi đấy).

- It cost over $100.

(Giá của nó trên $100).

- We waited over 2 hours.

(Chúng tôi đã chờ hơn 2 tiếng đồng hồ rồi).

Khi nói về sự chuyển động từ chỗ này sang chỗ khác thì bạn chỉ có thể sử dụng over.

- They jumped over the stream.

(Họ đã nhảy qua dòng suối).

Thêm vào đó over còn có nghĩa là phủ lên.

- He put a blanket over the sleeping child.

(Anh ấy đắp chăn cho đứa bé đang ngủ).

Cheers,
Peter Hưng - Founder of LeeRit,Tiếng Anh Mỗi Ngày