Tác giả: AnalogousResurgence

Đăng câu hỏi

Đã đăng: 1 câu hỏi

9 votes
0 answers
200 views
sudden attack là gì - Nghĩa của từ sudden attack

sudden attack có nghĩa làTấn công đột ngột (tiếng Hàn: 서든 어택) là một trò chơi trực tuyến miễn phí để chơi nhiều người chơi trực ...