Tác giả: Dr_namxinh

Đăng câu hỏi

Đã đăng: 1 câu hỏi

5 votes
0 answers
42 views
Lĩnh vực nghệ thuật là gì

Sống đẹpVăn hóa & Nghệ thuật7 môn nghệ thuật là gì và điểm nào làm nên đặc trưng của ...

Dr_namxinh
đăng 1 tháng trước

điểm khác biệt

bubble
Cộng đồng mở

Câu hỏi và câu trả lời đến từ cộng đồng, đây là cộng đồng mở 100%

vote
VOTE cơ sở đánh giá

Dựa vào số lượng VOTE, hệ thống sẽ đánh giá câu trả lời và câu hỏi tốt nhất

check
Tặng thưởng TOKEN

Những câu hỏi có nhiều vote nhất sẽ được tặng thưởng token HODA