Tác giả: Drnam2021

Đăng câu hỏi

Đã đăng: 2 câu hỏi

2 votes
0 answers
202 views
Sắp xếp dữ liệu là gì cho ví dụ thực tế

Việc sắp xếp và lọc dữ liệu theo màu là cách tuyệt vời giúp cho việc phân tích dữ liệu ...

Drnam2021
đăng 1 tuần trước
9 votes
0 answers
32 views
Bị chuột rút ở bụng khi mang thai

Bài viết được tư vấn chuyên môn bởi Thạc sĩ, Bác sĩ Lý Thị Thanh Nhã - Khoa Sản Phụ Khoa - ...

điểm khác biệt

bubble
Cộng đồng mở

Câu hỏi và câu trả lời đến từ cộng đồng, đây là cộng đồng mở 100%

vote
VOTE cơ sở đánh giá

Dựa vào số lượng VOTE, hệ thống sẽ đánh giá câu trả lời và câu hỏi tốt nhất

check
Tặng thưởng TOKEN

Những câu hỏi có nhiều vote nhất sẽ được tặng thưởng token HODA