Tác giả: Drtung_vt

Đăng câu hỏi

Đã đăng: 2 câu hỏi

0 votes
0 answers
57 views
nag champa là gì - Nghĩa của từ nag champa

nag champa có nghĩa là một nhang tuyệt vời để đốt cháy, với mùi riêng lẻ của nó mà bạn ...

5 votes
0 answers
214 views
Thu thúc lục căn là gì

Hỏi:Tôi hết sức cố gắng tập thu thúc lục căn và chú tâm đến cảm giác của mình. Tôi luôn ...

Drtung_vt
đăng 1 tháng trước

điểm khác biệt

bubble
Cộng đồng mở

Câu hỏi và câu trả lời đến từ cộng đồng, đây là cộng đồng mở 100%

vote
VOTE cơ sở đánh giá

Dựa vào số lượng VOTE, hệ thống sẽ đánh giá câu trả lời và câu hỏi tốt nhất

check
Tặng thưởng TOKEN

Những câu hỏi có nhiều vote nhất sẽ được tặng thưởng token HODA