Tác giả: EndemicMachinery

Đăng câu hỏi

Đã đăng: 1 câu hỏi

4 votes
0 answers
200 views
Phát minh lớn nhất của Người tối cổ là

Phát minh quan trọng nhất giúp cải thiện cuộc sống của Người tối cổ là gì? Phát minh quan trọng nhất giúp cải thiện cuộc sống của ...

EndemicMachinery
đăng 1 tuần trước