Tác giả: GubernatorialBrunt

Đăng câu hỏi

Đã đăng: 1 câu hỏi

1 votes
0 answers
200 views
Không vào trong đó chứa các chất khoáng, chất tan thuộc tế bào

Question: Không bào trong đó chứa nhiều các chất khoáng, chất tan thuộc tế bào A. Lông hút của rễ cây B. Cánh hoa C. Đỉnh sinh trưởng D. Lá cây ...

GubernatorialBrunt
đăng 1 tháng trước