Tác giả: HumiliatingBarrier

Đăng câu hỏi

Đã đăng: 1 câu hỏi

9 votes
0 answers
10 views
Bài tập Toán lớp 5 tập 2 trang 110

Đề bài Một người thợ gò một cái thùng tôn không nắp dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 6dm, chiều rộng 4dm và chiều cao 9dm. Tính diện ...

HumiliatingBarrier
đăng 1 tháng trước