Tác giả: ImposingRationality

Đăng câu hỏi

Đã đăng: 1 câu hỏi

9 votes
0 answers
200 views
Phương pháp nghiên cứu di truyền tế bào

Năm 1839, Schleiden và Schwan đề xuất học thuyết tế bào với một nội dung quan trọng: Mọi sinh vật đều được cấu tạo bởi tế bào, đó ...