Tác giả: ImprovisedDelirium

Đăng câu hỏi

Đã đăng: 1 câu hỏi

1 votes
0 answers
200 views
Khoa cơ khí đại học bách khoa hà nội

Khoa Cơ khí được thành lập vào năm 1975, là một trong 04 khoa đầu tiên của trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng. Với bề dày lịch sử ...