Tác giả: Lamhung_4

Đăng câu hỏi

Đã đăng: 2 câu hỏi

1 votes
0 answers
46 views
Giãn cách xã hội là gì cho ví dụ

Đối với các định nghĩa khác, xem Cách ly (định hướng) và Cách ly xã hội (định hướng). Giãn cách xã hội hay cách ly vật lý là một tập ...

9 votes
0 answers
192 views
Hướng dẫn nộp tờ khai đăng ký người phụ thuộc

Việc đăng ký người phụ thuộc theo đúng thủ tục pháp lý sẽ giúp cho người lao động giảm bớt được thuế thu nhập cá nhân. Trong bài viết ...

Lamhung_4
đăng 2 tháng trước