Tác giả: Miss.bmt

Đăng câu hỏi

Đã đăng: 2 câu hỏi

2 votes
0 answers
55 views
Table to list Excel

Convert Data Into a Table in ExcelInsights Blog Insights - Computer HelpConvert Data Into a Table in ExcelThis page ...

Miss.bmt
đăng 4 ngày trước
2 votes
0 answers
207 views
What do minimal pairs mean?

What are Minimal Pairs? The list of minimal pairs is perfect to practice English pronunciation because students have to ...

Miss.bmt
đăng 1 tuần trước

điểm khác biệt

bubble
Cộng đồng mở

Câu hỏi và câu trả lời đến từ cộng đồng, đây là cộng đồng mở 100%

vote
VOTE cơ sở đánh giá

Dựa vào số lượng VOTE, hệ thống sẽ đánh giá câu trả lời và câu hỏi tốt nhất

check
Tặng thưởng TOKEN

Những câu hỏi có nhiều vote nhất sẽ được tặng thưởng token HODA