Tác giả: Misshung_top

Đăng câu hỏi

Đã đăng: 6 câu hỏi

1 votes
0 answers
58 views
national tit pic day là gì - Nghĩa của từ national tit pic day

national tit pic day có nghĩa là25 tháng 6 Quốc gia gửi tic ngày pic.Nơi bạn gửi một pic của titties trần của bạn cho bất cứ ai gửi cho bạn điều ...

6 votes
0 answers
59 views
Giấy lọc nước mua ở đâu

Chúng tôi công ty TNHH Hóa chất & Vật tư Khoa học Kỹ thuật Cường Thịnh, là đại diện của Hãng Advantec của Nhật Bản tại Việt nam. Chuyên ...

Misshung_top
đăng 5 tháng trước
3 votes
0 answers
78 views
shevron là gì - Nghĩa của từ shevron

shevron có nghĩa là jamaica Baddest Bloodclaat deejay ... Ví dụ pamella: Ai là deejay Shan Shan: Đó là Deejay Shevron

8 votes
0 answers
33 views
Đề bài - con đường cứu nước của nguyễn ái quốc có gì mới và khác với lớp người đi trước?

⟹Người bắt gặp chân lí cứu nước của chủ nghĩa Mác-Lênin và xác định con đường cứu nước theo con đường của Cách mạng tháng Mười ...

3 votes
0 answers
82 views
Nạm bò tiếng Hàn là gì

Bạn đã biết Từ vựng tiếng Hàn về món ăn Việt Nam chưa? Nếu là người học tiếng Hàn thì càng không thể bỏ qua nhóm từ này. Khi giới trẻ ...

5 votes
0 answers
68 views
1 ngựa bằng bao nhiêu kva

Thuật ngữ 1 ngựa bằng bao nhiêu W đã xuất hiện rất lâu đời trong ngành công nghiệp điện. Vấn đề về thuật ngữ, đơn vị, công thức tính ...

Misshung_top
đăng 9 tháng trước