Tác giả: Missmy_xinh

Đăng câu hỏi

Đã đăng: 3 câu hỏi

4 votes
0 answers
200 views
Khi nói về các nhân tố tiến hóa theo Lý thuyết hiện đại, phát biểu nào sau đây đúng

Cho các phát biểu sau: (1) Tiến hóa nhỏ là quá trình làm biến đổi tần số alen và thành phần kiểu gen của quần thể. (2) Cơ quan thoái hóa là ...

Missmy_xinh
đăng 1 tháng trước
0 votes
0 answers
170 views
Đồ thị hàm số y = x căn x bình cộng 1 trên x trừ 1 có bao nhiêu đường tiệm cận

Phương pháp giải:- Tìm ĐKXĐ của hàm số.- Xác định số tiệm cận ngang của đồ thị hàm số, sử dụng khái niệm: Nếu (mathop {lim }limits_{x ...

Missmy_xinh
đăng 3 tháng trước
3 votes
0 answers
72 views
Phần I - soạn bài so sánh (chi tiết)

Sự so sánh trong câuCon mèo vằn vào tranh to hơn cả con hổ nhưng nét mặt lại vô cùng dễ mếnkhác với sự so sánh trong các câu trên ở chỗ nó ...

Missmy_xinh
đăng 4 tháng trước