Tác giả: Missnho_2

Đăng câu hỏi

Đã đăng: 1 câu hỏi

7 votes
0 answers
197 views
So sánh kích thước của arn và adn

So sánh ADN ARN và Protein giống nhau khác nhau ở điểm nào. Bài viết cung cấp thông tin hữu ích giúp bạn đọc có thể hiểu được như thế nào ...

Missnho_2
đăng 5 tháng trước