Tác giả: PaganDucking

Đăng câu hỏi

Đã đăng: 1 câu hỏi

3 votes
0 answers
200 views
kourtney kardashian là gì - Nghĩa của từ kourtney kardashian

kourtney kardashian có nghĩa làKourtney Kardashian là chị gái của Kim Kardashian, và nổi tiếng vì đã theo kịp Kardashian, một chương trình thực tế theo ...