Tác giả: RenewedNoodle

Đăng câu hỏi

Đã đăng: 1 câu hỏi

6 votes
0 answers
200 views
Quy trình ứng phó sự cố hóa chất

Sự cố liên quan đến hóa chất như tràn, đổ, rò rỉ có thể gây cháy, nổ, phát tán chất độc… luôn thường trực và có nguy cơ xảy ra bất ...

RenewedNoodle
đăng 1 tháng trước