Tác giả: RudeVoltage

Đăng câu hỏi

Đã đăng: 1 câu hỏi

6 votes
0 answers
140 views
Giải bài tập hóa học lớp 8 bài 2

Nội dung bài 2 chất chương 1 hóa học lớp 8. Bài học giúp các bạn tìm hiểu khái niệm chất và một số tính chất của chất. (Chất có trong ...