Tác giả: SelectiveSolemnity

Đăng câu hỏi

Đã đăng: 1 câu hỏi

5 votes
0 answers
200 views
So sánh sự giống nhau và khác nhau giữa tín ngưỡng tôn giáo và mê tín dị đoan

lý thuyết trắc nghiệm hỏi đáp bài tập sgk Em hãy phân biệt sự khác nhau giữa tín ngưỡng tôn giáo và mê tín dị đoan Cho ví dụ cụ ...