Tác giả: SparklingPullman

Đăng câu hỏi

Đã đăng: 1 câu hỏi

6 votes
0 answers
200 views
Sắp xếp các nguyên tố sau theo chiều tăng dần bán kính nguyên tử Giải thích Si S, Cl Na Cl, P Mg, Al

Hãy cho biết cách sắp xếp nào sau đây theo chiều tính phi kim giảm dần: A.Cl, P, S, Si. B.Cl, S, Si, P. C.Cl, S, P, Si. D.S, Cl, Si, P. Dựa vào ...

SparklingPullman
đăng 1 tháng trước