Tác giả: UnansweredAllegory

Đăng câu hỏi

Đã đăng: 1 câu hỏi

9 votes
0 answers
200 views
Nguyễn nhân dẫn đến sự lạc hậu của triều Nguyễn là

Nhà Nguyễn (chữ Nôm: 茹阮, chữ Hán: 阮朝; Hán-Việt: Nguyễn triều) là triều đại quân chủ cuối cùng trong lịch sử Việt Nam. Nhà Nguyễn ...

UnansweredAllegory
đăng 1 tháng trước