Tác giả: letrong3

Đăng câu hỏi

Đã đăng: 3 câu hỏi

4 votes
0 answers
9 views
Biểu hiện nào sau đây chứng tỏ địa hình nước ta đa dạng

Biểu hiện nào sau đây chứng tỏ rõ rệt địa hình núi Việt Nam đa dạng? Biểu ...

letrong3
đăng 1 tháng trước
2 votes
9 answers
222 views
Công cuộc cải cách - mở cửa ở Trung Quốc 1978 đến 2000 được đánh giá là

Nêu nội dung cơ bản của đường lối cải cách của Trung Quốc và những thành tựu chính mà ...

7 votes
0 answers
62 views
Cách làm bài văn tả cây bóng mát lớp 4

Một số bài văn tả cây bóng mát mà em yêu thích lớp 4Đăng lúc:Thứ bảy - 12/08/2017 14:27- ...

letrong3
đăng 1 tháng trước

điểm khác biệt

bubble
Cộng đồng mở

Câu hỏi và câu trả lời đến từ cộng đồng, đây là cộng đồng mở 100%

vote
VOTE cơ sở đánh giá

Dựa vào số lượng VOTE, hệ thống sẽ đánh giá câu trả lời và câu hỏi tốt nhất

check
Tặng thưởng TOKEN

Những câu hỏi có nhiều vote nhất sẽ được tặng thưởng token HODA