Tác giả: mitchinh_pt

Đăng câu hỏi

Đã đăng: 1 câu hỏi

2 votes
0 answers
184 views
Giả thiết nghiên cứu là gì

Giả thuyết và giả thiết là cặp từ dễ nhầm lẫn trong tiếng Việt. Các bạn đã biết cách ...

điểm khác biệt

bubble
Cộng đồng mở

Câu hỏi và câu trả lời đến từ cộng đồng, đây là cộng đồng mở 100%

vote
VOTE cơ sở đánh giá

Dựa vào số lượng VOTE, hệ thống sẽ đánh giá câu trả lời và câu hỏi tốt nhất

check
Tặng thưởng TOKEN

Những câu hỏi có nhiều vote nhất sẽ được tặng thưởng token HODA