Tác giả: mitnganpt

Đăng câu hỏi

Đã đăng: 1 câu hỏi

2 votes
0 answers
75 views
Đề bài - bài 7 trang 6 sbt toán 6 tập 2

Tính giá trị của (dfrac{{ - 28}}{4}) và ( dfrac{{ - 21}}{7}), từ đó tìm được khoảng giá trị của (x), sau đó dựa vào điều kiện (x mathbb ...