Tác giả: mitngantop

Đăng câu hỏi

Đã đăng: 4 câu hỏi

1 votes
0 answers
205 views
Hình ảnh siêu âm be trai 16 tuần

Siêu âm 16 tuần trong thai kỳ là một trong những mốc quan trọng và thời điểm thú vị nhất trong giai đoạn mang thai. Đây chính là thời khắc ...

mitngantop
đăng 2 tháng trước
3 votes
0 answers
182 views
Hình ảnh siêu âm thai 1 tháng tuổi

Theo dõi cân nặng và chiều dài của thai nhi ngay từ trong bụng mẹ là một phần quan trọng để đảm bảo trẻ sinh ra khỏe mạnh và phát triển ...

mitngantop
đăng 2 tháng trước
2 votes
47623 answers
191 views
Vai trò lãnh đạo của Đảng được thể hiện như thế nào trong cách mạng Tháng 8 năm 1945

Vai trò lãnh đạo của Đảng trong Tổng khởi nghĩa tháng Tám 1945 Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945 của nhân ...

3 votes
0 answers
36 views
Câu 9 trang 105 sgk đại số và giải tích 11 nâng cao

(eqalign{& {u_1} = {sin ^2}{pi over 4} + cos {{2pi } over 3} cr&= {left( {frac{{sqrt 2 }}{2}} right)^2} + left( { - frac{1}{2}} right)= {1 over 2} - {1 over 2} = ...

mitngantop
đăng 5 tháng trước