Tác giả: mr_my3

Đăng câu hỏi

Đã đăng: 3 câu hỏi

9 votes
0 answers
141 views
Trong cơ cấu trang trại theo loại hình sản xuất năm 2006 lớn nhất là loại hình trang trại

Trang chủ Đề thi & kiểm tra Lớp 12 Địa lý Đề kiểm tra 1 tiết HK2 môn Địa lí lớp 12 năm 2017-2018 trường THPT Nguyễn ...

mr_my3
đăng 2 tháng trước
4 votes
0 answers
44 views
bue là gì - Nghĩa của từ bue

bue có nghĩa làMột từ viết tắt có nghĩa là boyz u ghen tị. B.u.e. (hoặc thường được đánh vần nhiều hơn BUE) được tạo thành từ một ...

mr_my3
đăng 2 tháng trước
7 votes
0 answers
215 views
Câu hỏi Quan niệm Hồ Chí Minh về mục tiêu và động lực của chủ nghĩa xã hội? - quan niệm hồ chí minh về mục tiêu và động lực của chủ nghĩa xã hội

+ Hồ Chí Minh ý thức được rõ ràng giá trị của chủ nghĩa xã hội về mặt lý luận là quan trọng, nhưng vấn đề quan trọng hơn là tìm ra con ...

mr_my3
đăng 4 tháng trước