Tác giả: mrnam3

Đăng câu hỏi

Đã đăng: 2 câu hỏi

7 votes
0 answers
155 views
utilitarian là gì - Nghĩa của từ utilitarian

utilitarian có nghĩa làA philosophy that people should act in order to increase the frequency and longevity of pleasure throughout the world. Although the idea acting to ...

mrnam3
đăng 1 tháng trước
6 votes
0 answers
47 views
A quarter to là gì

Nói, hỏi về giờ giấc trong tiếng Anh là hết sức cần thiết với mỗi chúng ta. Để không ngập ngừng khi giao tiếp những điều đơn giản này, ...

mrnam3
đăng 5 tháng trước