Tác giả: nguyen_trongxinh

Đăng câu hỏi

Đã đăng: 4 câu hỏi

3 votes
0 answers
23 views
Quy trình lắp đặt mạch điện hai công tắc ba cực điều khiển một đèn thì Vạch dấu thuộc bước

18/06/2021 353 A. Vạch dấu vị trí thiết bị điện C. Vạch dấu đường đi dây của mạch điện D. Cả 3 đáp án trên Đáp án ...

nguyen_trongxinh
đăng 4 tháng trước
5 votes
0 answers
103 views
hanukkah là gì - Nghĩa của từ hanukkah

hanukkah có nghĩa làThe way too long and somewhat boring winter holiday that really isnt anything other than a weak attempt to apply the least amount of tincture to our ...

9 votes
0 answers
209 views
Hình thành cơ cấu công nghiệp và phát triển cơ sở hạ tầng GTVT - hình thành cơ cấu công nghiệp và phát triển cơ sở hạ tầng giao thông vận tải

- Công nghiệp năng lượng ưu tiên phát triển, nhiều nhà máy thủy điện đang được xây dựng (Bản Vẽ, Rào Quán, Cửa Đạt). 3. Hình thành cơ ...

8 votes
0 answers
47 views
Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam 1919 1925 mang tính chất

Bài Làm:Phong trào dân tộc dân chủ công khai những năm 1919 - 1925 có:Đặc điểmGiai cấp tư sảnTầng lớp tiểu tư sảnMục tiêuĐòi một số ...

nguyen_trongxinh
đăng 7 tháng trước