Tác giả: nguyentan2022

Đăng câu hỏi

Đã đăng: 7 câu hỏi

6 votes
0 answers
198 views
Cách dụng anstatt

1. Thay vì ta. Bin dafür. 2. Thay vì bắn giết. Im Gegensatz zum Schießen. 3. 22 Thông điệp mang nghĩa tiên tri tiếp tục: “Sẽ có mùi hôi-hám thay vì ...

nguyentan2022
đăng 1 tháng trước
8 votes
0 answers
76 views
Kangaroo có cấu tạo như thế nào phù hợp với lối sống chạy nhảy trên đồng cỏ

Tải app VietJack. Xem lời giải nhanh hơn! Câu 1: Điền từ ngữ thích hợp vào chỗ trống để hoàn thiện nghĩa của câu sau: Bộ Thú huyệt có ...

nguyentan2022
đăng 1 tháng trước
6 votes
0 answers
201 views
Nhỏ 1 hoặc 2 giọt phenolphtalein vào dung dịch NaOH hiện tượng quan sát được là

Nhỏ 1 vài giọt dd phenolphtalein vào cốc chứa NaOH, sau đó nhỏ từ từ đến dư dd H2SO4 vào. Các câu hỏi tương tự Toán lớp 9 Ngữ ...

nguyentan2022
đăng 2 tháng trước
0 votes
0 answers
150 views
Bảng so sánh c3 c4 cam

Giải Sinh 11 trang 43Soạn Sinh 11 Bài 9 giúp các em học sinh lớp 11 hiểu được kiến thức về quang hợp ở nhóm các thực vật C3, C4 và Cam. Đồng ...

nguyentan2022
đăng 2 tháng trước
4 votes
52311 answers
162 views
Từ thu-đông năm 1953 ở chiến trường đông dương thực dân pháp tập trung quân lớn nhất ở đâu

Mục lục 1 Hoàn cảnh ra đời 1.1 Tình thế chiến trường Đông Dương năm 1953 1.2 Kế hoạch Navarre 1.3 Chủ trương của Quân đội Nhân dân Việt ...

nguyentan2022
đăng 3 tháng trước
6 votes
30 answers
216 views
Ngoài GDP những thước đo nào có thể dụng để đánh giá mức sống

Thu nhập bình quân đầu người (Gross Domestic Product) là gì? Thu nhập bình quân đầu người GDP tiếng Anh là gì? Công thức và cách tính GDP bình ...

nguyentan2022
đăng 4 tháng trước
5 votes
0 answers
209 views
So sánh FV1409S3W và FV1409S4W

So sánh máy giặt LG FV1409S2W và FV1409S4W: Nên mua loại nào? ...

nguyentan2022
đăng 4 tháng trước