Tác giả: tranluyen_top

Đăng câu hỏi

Đã đăng: 2 câu hỏi

6 votes
0 answers
262 views
Collection java là gì

1- Giới thiệu Tập hợp chính là một ý tưởng cơ bản của chương trình và của ngôn ngữ ...

tranluyen_top
đăng 1 tháng trước
2 votes
0 answers
27 views
Máy CT Scanner 2 lát cắt

Máy chụp CT Scanner 2 lớp cắt Siemens Somatom Spirit"Tôi có thể lựa chọn từ một khoảng lớn các ...

tranluyen_top
đăng 1 tháng trước

điểm khác biệt

bubble
Cộng đồng mở

Câu hỏi và câu trả lời đến từ cộng đồng, đây là cộng đồng mở 100%

vote
VOTE cơ sở đánh giá

Dựa vào số lượng VOTE, hệ thống sẽ đánh giá câu trả lời và câu hỏi tốt nhất

check
Tặng thưởng TOKEN

Những câu hỏi có nhiều vote nhất sẽ được tặng thưởng token HODA