Tác giả: vo_hienbmt

Đăng câu hỏi

Đã đăng: 1 câu hỏi

1 votes
0 answers
208 views
Tâm quan trong của việc sử dụng đồ dùng trực quan trong dạy học lịch sử

Cơ sở lí luận: Trước yêu cầu đổi mới của Bộ Giáo dục, ngoài việc đổi mới chương ...

vo_hienbmt
đăng 1 tuần trước

điểm khác biệt

bubble
Cộng đồng mở

Câu hỏi và câu trả lời đến từ cộng đồng, đây là cộng đồng mở 100%

vote
VOTE cơ sở đánh giá

Dựa vào số lượng VOTE, hệ thống sẽ đánh giá câu trả lời và câu hỏi tốt nhất

check
Tặng thưởng TOKEN

Những câu hỏi có nhiều vote nhất sẽ được tặng thưởng token HODA