b-hamp là gì - Nghĩa của từ b-hamp

b-hamp có nghĩa là

Một rapper rác làm cho các bài hát nhảy rác dựa trên các tài xế giả tưởng xe đua.A Lame Về cơ bản.

Thí dụ

B-Hamp: Tôi làm Ricky Bobby Dừng vì tôi chậm.