b-mount là gì - Nghĩa của từ b-mount

b-mount có nghĩa là

#2 của tôi ho '.

Thí dụ

Không có cách nào Tôi bị bắt Người đàn ông nhà của cô ấy!Cô ấy Jes B-Mount của tôi.

b-mount có nghĩa là

Một người đàn ông Úc có nhiều tài năng, tên thật là Brady Mountford, chơi cho một đội bóng rổ giỏi có tên Tornados Black và không chắc là rapper giỏi nhất ở Úc và sẽ sở hữu Go Pro khi anh ta lớn tuổi, anh ta cũngCó thể chơi NBA một ngày nào đó

Thí dụ

Không có cách nào Tôi bị bắt Người đàn ông nhà của cô ấy!Cô ấy Jes B-Mount của tôi.

b-mount có nghĩa là

Một người đàn ông Úc có nhiều tài năng, tên thật là Brady Mountford, chơi cho một đội bóng rổ giỏi có tên Tornados Black và không chắc là rapper giỏi nhất ở Úc và sẽ sở hữu Go Pro khi anh ta lớn tuổi, anh ta cũngCó thể chơi NBA một ngày nào đó

Thí dụ

Không có cách nào Tôi bị bắt Người đàn ông nhà của cô ấy!Cô ấy Jes B-Mount của tôi.

b-mount có nghĩa là

Một người đàn ông Úc có nhiều tài năng, tên thật là Brady Mountford, chơi cho một đội bóng rổ giỏi có tên Tornados Black và không chắc là rapper giỏi nhất ở Úc và sẽ sở hữu Go Pro khi anh ta lớn tuổi, anh ta cũngCó thể chơi NBA một ngày nào đó

Thí dụ

b-mount có nghĩa là

Không có cách nào Tôi bị bắt Người đàn ông nhà của cô ấy!Cô ấy Jes B-Mount của tôi.

Thí dụ

Một người đàn ông Úc có nhiều tài năng, tên thật là Brady Mountford, chơi cho một đội bóng rổ giỏi có tên Tornados Black và không chắc là rapper giỏi nhất ở Úc và sẽ sở hữu Go Pro khi anh ta lớn tuổi, anh ta cũngCó thể chơi NBA một ngày nào đó