Bài tập nếu hiện tượng hóa học 8

Đề bài

Thí nghiệm 1

Hòa tan và đun nóng kali pemanganat (thuốc tím)

Lấy một lượng (khoảng 0,5 g) thuốc tím đen chia làm 3 phần

- Bỏ một phần vào nước đựng trong ống nghiệm (1), lắc cho tan (cầm ống nghiệm đập nhẹ vào lòng bàn tay)

- Bỏ hai phần vào ống nghiệm (2) rồi đun nóng. Đưa que đóm cháy dở còn tàn đỏ vào để thử, nếu thấy que đóm bùng cháy thì tiếp tục đun. Khi nào que đóm không bùng cháy thì ngừng đun, để nguội ống nghiệm. Sau đó đổ nước vào, lắc cho tan.

Quan sát màu của dung dịch trong hai ống nghiệm

Thí nghiệm 2

Thực hiện phản ứng với canxi hidroxit:

a. Dùng ống thủy tinh thổi hơi thở lần lượt vào ống nghiệm (1) đựng nước và ống nghiệm (2) đựng nước vôi trong (dung dịch canxi hidroxit). Quan sát thấy gì trong ống nghiệm

b. Đổ dung dịch natri cacbonat lần lượt vào ống nghiệm (1) đựng nước và ống nghiệm (2) đựng nước vôi trong. Quan sát thấy gì trong ống nghiệm?

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

Thí nghiệm 1: Mô tả những gì quan sát được. Trong hai ống nghiệm, ở ống nào xảy ra hiện tượng vật lí, ống nào xảy ra hiện tượng hóa học? Giải thích.

Lời giải:

  Hiện tượng Giải thích
Ống nghiệm 1 Chất rắn tan hết tạo thành dung dịch màu tím. Thuộc hiện tượng vật lí vì không có sự biến đổi về chất.
Ống nghiệm 2 Tàn đóm đỏ bùng cháy. Hòa vào nước chất rắn còn lại một phần không tan hết. Thuộc hiện tượng hóa học vì có chất mới sinh ra (khí oxi làm cho tàn đóm bùng cháy, chất không tan hết là manganđioxit).

Thí nghiệm 2: Ghi lại hiện tượng xuất hiện trong mỗi ống nghiệm. Dấu hiệu nào chứng tỏ có phản ứng xảy ra. Viết phương trình chữ phản ứng.

Cho biết:

a) Trong hơi thở ra có khí cacbon đioxit, hai chất mới tạo ra là canxi cacbonat và nước.

b) Hai chất mới tạo ra thì một cũng là canxi cacbonat và một là natri hiđroxit.

Lời giải:

- Thí nghiệm 2a

  Hiện tượng Giải thích
Ống nghiệm 1 Không có hiện tượng Không có phản ứng hóa học xảy ra
Ống nghiệm 2 Thấy nước vôi trong vẩn đục Đã xảy ra phản ứng vì xuất hiện chất mới làm đục nước vôi trong là canxicacbonat

Phương trình bằng chữ:

Canxi hiđroxit (nước vôi trong) + cacbon đioxit (hơi thở) \( \to\) canxi cacbonat + nước

- Thí nghiệm 2b

- Nhỏ \(N{a_2}C{O_3}\):

  Hiện tượng Giải thích
Ống 1 Không có hiện tượng gì Không có phản ứng hóa học xảy ra
Ống 2 Xuất hiện kết tủa trắng Đã xảy ra phản ứng hóa học vì xuất hiện chất mới.

Phương trình chữ:

Canxi hiđroxit + Natricacbonat → Canxi cacbonat + Natri hiđroxit.

Loigiaihay.com.

  • Tải app VietJack. Xem lời giải nhanh hơn!

- Hiện tượng vật lý: là hiện tượng chất biến đổi mà vẫn giữ nguyên là chất ban đầu.

Ví dụ:

+ Nước đá để chảy thành nước lỏng, đun sôi nước lỏng chuyển thành hơi nước và ngược lại.

+ Hòa tan đường saccarozơ dạng hạt vào nước được dung dịch trong suốt, không nhìn thấy hạt đường nhưng nếm thấy vị ngọt.

- Hiện tượng hóa học: là hiện tượng chất biến đổi có tạo ra chất khác.

Ví dụ:

+ Lưu huỳnh cháy trong không khí tạo thành khí có mùi hắc là lưu huỳnh đioxit.

+ Trong lò nung đá vôi, canxi cacbonat chuyển dần thành vôi sống (canxi oxit) và khí cacbon đioxit thoát ra ngoài.

- Dấu hiệu chính để phân biệt hiện tượng vật lý và hiện tượng hóa học là có chất mới tạo thành.

Ví dụ 1: Hãy phân tích và chỉ ra ở giai đoạn nào diễn ra hiện tượng vật lí, giai đoạn nào diễn ra hiện tượng hóa học trong quá trình sau:

“Khi sản xuất vôi sống, người ta đập đá vôi thành những cục nhỏ có kích thước thích hợp cho vào lò nung, nung đá vôi ta được vôi sống (canxi oxit) và khí cacbonic. Cho vôi sống vào nước được chất mới là canxi hiđroxit.”

Hướng dẫn giải:

Giai đoạn “đập đá vôi thành những cục nhỏ có kích thước thích hợp” là hiện tượng vật lý do chất chỉ giảm kích thước còn vẫn là chất ban đầu.

Giai đoạn “ nung đá vôi ta được vôi sống và khí cacbonic” là hiện tượng hóa học do dưới tác dụng của nhiệt độ đá vôi đã biến đổi thành hai chất khác là vôi sống và khí cacbonic.

Giai đoạn “ Cho vôi sống vào nước được chất mới là canxi hiđroxit” là hiện tượng hóa học do cho vôi sống vào nước được chất mới.

Ví dụ 2: Hiện tượng nào là hiện tượng vật lí, hiện tượng nào là hiện tượng hóa học?

a. Thủy tinh nóng chảy được thổi thành bình cầu.

b. Khí metan (CH4) cháy tào thành khí cacbonic và hơi nước.

c. Hòa tan axit axetic vào nước được dung dịch axetic loãng dùng làm giấm ăn.

d. Cho vôi sống (CaO) vào nước được canxi hiđroxit (Ca(OH)2).

Hướng dẫn giải:

Các hiện tượng vật lý là a, c do không có sự tạo thành chất mới.

Các hiện tượng hóa học là b, d do chất biến đổi tạo thành chất khác.

Ví dụ 3: Trong số những quá trình kể dưới đây, cho biết đâu là hiện tượng vật lý?

a. Quá trình quang hợp của cây xanh.

b. Quá trình lên men rượu.

c. Nước đá chảy thành nước lỏng.

d. Cồn để trong lọ không kín bị bay hơi.

Hướng dẫn giải:

Hiện tượng vật lý là c và d.

Câu 1: Phản ứng hoá học là quá trình biến đổi

A. Trạng thái tồn tại của chất.

B. Nguyên tử này thành nguyên tử khác

C. Chất này thành chất khác.

D. Nguyên tố này thành nguyên tố khác.

Hiển thị đáp án

Câu 2: Khi hoà tan muối ăn vào nước đã xảy ra hiện tượng

A. Vật lí.

B. Hoá học.

C. Cả hiện tượng vật lí và hoá học.

D. Không có hiện tượng gì.

Hiển thị đáp án

Chọn A

Khi hòa tan muối ăn vào nước xảy ra hiện tượng vật lý do không có sự tạo thành chất mới.

Câu 3: Hiện tượng vật lý là

A. hiện tượng chất biến đổi có tạo ra chất mới.

B. hiện tượng chất biến đổi mà vẫn giữ nguyên là chất ban đầu.

C. hiện tượng chất bị phân hủy.

D. hiện tượng biến đổi chất, có thể tạo ra chất mới hoặc không.

Hiển thị đáp án

Câu 4: Khi đốt nến (làm bằng parafin), nến chảy lỏng thấm vào bấc. Sau đó nến lỏng chuyển thành hơi. Hơi nến cháy trong không khí tạo thành khí cacbon đioxit và hơi nước. Giai đoạn diễn ra hiện tượng hóa học là

A. Nến chảy lỏng thấm vào bấc.

B. Nến lỏng chuyển thành hơi.

C. Hơi nến cháy trong không khí tạo thành khí cacbon đioxit và hơi nước.

D. Không có giai đoạn nào xảy ra hiện tượng hóa học.

Hiển thị đáp án

Chọn C

Do giai đoạn này xảy ra hiện tượng parafin biến đổi có tạo thành chất mới là CO2 và hơi nước.

Câu 5: Dấu hiệu chính để phân biệt hiện tượng vật lý và hiện tượng hóa học là

A. Sự thay đổi về màu sắc của chất.

B. Sự xuất hiện chất mới.

C. Sự thay đổi về trạng thái của chất.

D. Sự thay đổi về hình dạng của chất.

Hiển thị đáp án

Chọn B

Dấu hiệu chính để phân biệt hiện tượng vật lý và hiện tượng hóa học là có chất mới tạo thành.

Câu 6: Hiện tượng nào sau đây là hiện tượng vật lý

a. Pha loãng nước muối.

b. Nước đá chảy thành nước lỏng.

c. Lưu huỳnh cháy trong không khí.

d. Đốt than.

A. Tất cả đáp án

B. a,b,c

C. a,

D. c,d

Hiển thị đáp án

Câu 7: Hiện tượng hóa học là

A. Thanh sắt bị dát mỏng.

B. Cồn để trong lọ không kín bị bay hơi.

C. Thủy tinh nóng chảy được thổi thành bình cầu.

D. Đốt cháy mẩu giấy.

Hiển thị đáp án

Câu 8: Các hiện tượng sau, hiện tượng nào không phải là hiện tượng hoá học?

A. Khi nung nóng đá vôi (canxi cacbonat) thì thấy khối lượng giảm đi.

B. Rượu để lâu trong không khí bị chua.

C. Thuỷ tinh nóng chảy được thổi thành bình cầu.

D. Một lá đồng bị nung nóng, trên mặt đồng phủ một lớp màu đen.

Hiển thị đáp án

Câu 9: Hiện tượng hóa học là

A. Cơm bị ôi thiu.

B. Hòa tan đường vào nước.

C. Cầu vồng xuất hiện sau mưa.

D. Đun sôi nước.

Hiển thị đáp án

Câu 10: Trong các hiện tượng sau, hiện tượng vật lý là

A. Gỗ cháy thành than.

B. Cơm bị ôi thiu.

C. Sữa chua lên men.

D. Nước bốc hơi.

Hiển thị đáp án

Xem thêm các dạng bài tập Hóa học lớp 8 có đáp án hay khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

  • Hỏi bài tập trên ứng dụng, thầy cô VietJack trả lời miễn phí!

  • Hơn 20.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 8 có đáp án

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k8: fb.com/groups/hoctap2k8/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Lý thuyết - Bài tập Hóa học lớp 8 có đáp án được biên soạn bám sát nội dung chương trình sgk Hóa học 8.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.