Bài tập tính diện tích hình thoi lớp 6

Tính diện tích các hình sau: Hình vuông có cạnh 5cm

Bài trước Bài sau

Giải sách bài tập Toán lớp 6 Bài 20: Chu vi và diện tích của một số tứ giác đã học

Bài 4.22 trang 72 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 1 - Kết nối tri thức với cuộc sống:

Tính diện tích các hình sau:

a) Hình vuông có cạnh 5cm;

b) Hình thang cân có độ dài hai cạnh đáy là 6cm và 10cm, chiều cao 4cm;

c) Hình thoi có độ dài hai đường chéo là 6cm và 10 cm;

d) Hình bình hành có độ dài một cạnh bằng 12cm và chiều cao tương ứng bằng 4cm.

Lời giải:

a) Diện tích hình vuông là:

5. 5 = 25 (cm2)

b) Diện tích hình thang cân là:

(6 + 10). 4: 2 = 32 (cm2)

c) Diện tích hình thoi là:

. 6. 10 = 30 (cm2)

d) Diện tích hình bình hành là:

12. 4 = 48 (cm2)

Vậy diện tích hình vuông, hình thang cân, hình thoi, hình bình hành lần lượt là 25 cm2; 32 cm2; 30 cm2; 48 cm2.