Bản đồ tiếng Anh đọc là gì

Thông tin thuật ngữ

Tiếng Anh phát âm ngoại ngữ interior map reading lamp

Hình ảnh cho thuật ngữ interior map reading lamp

Đèn đọc bản đồ bên trong xe.
Xem thêm nghĩa của từ này

Thuật ngữ liên quan tới Interior map reading lamp
 • Pickup truck là gì?
 • 適用 tiếng nhật là gì?
 • 報告 tiếng nhật là gì?
 • 構成 tiếng nhật là gì?
 • 音 tiếng nhật là gì?
 • 近傍 tiếng nhật là gì?
 • 作る、造る tiếng nhật là gì?
 • 一覧 tiếng nhật là gì?
 • 評価 tiếng nhật là gì?
 • 隠す tiếng nhật là gì?
Chủ đề Chủ đề Kỹ thuật ô tô

Định nghĩa - Khái niệm

Interior map reading lamp là gì?

Interior map reading lamp có nghĩa là Đèn đọc bản đồ bên trong xe

 • Interior map reading lamp có nghĩa là Đèn đọc bản đồ bên trong xe.
 • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Đèn đọc bản đồ bên trong xe Tiếng Anh là gì?

Đèn đọc bản đồ bên trong xe Tiếng Anh có nghĩa là Interior map reading lamp.

Ý nghĩa - Giải thích

Interior map reading lamp nghĩa là Đèn đọc bản đồ bên trong xe..

Đây là cách dùng Interior map reading lamp. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Interior map reading lamp là gì? (hay giải thích Đèn đọc bản đồ bên trong xe. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Interior map reading lamp là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Interior map reading lamp / Đèn đọc bản đồ bên trong xe.. Truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn...liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Video liên quan