Cách bấm máy tính bất phương trình bậc hai

Giải bất phương trình bằng máy tính Casio fx-580VN X

29/05/202103/06/2021 0 Comments
This entry is part 17 of 18 in the series Hướng dẫn sử dụng máy tính Casio fx-580VN X

Phương thức Inequality cho phépchúng ta giải bất phương trình bậc 2, bậc 3 và bậc 4. Tất cả các dấu (, , \geq, \leq) của bất phương trình điều được hỗ trợ

Về cách giải bất phương trình bậc nhất bằng Casio fx-580VN X mình vẫn đang nghiên cứu. Tuy đã giải được một lớp khá lớn nhưng vẫn chưa hoàn thiện, khi nào hoàn thiện mình sẽ giới thiệu với các bạn

1 Giải bất phương trình

Giải bất phương trình x^2-3x+20

Bước 1 Nhấn phím MENU

Bước 2 Nhấn phím A để chọn phương thức Inequality

Bước 3 Chọn bậc của bất phương trình

Vì cần giải bất phương trình bậc 2 nên mình sẽ nhấn phím 2

Bước 4 Chọn dấu của bất phương trình

Vì cần chọn dấu nên mình sẽ nhấn phím 1

Bước 5 Nhập hệ số thứ nhất => nhấn phím = => => nhập hệ số cuối cùng => nhấn phím =

Bước 6 Nhấn phím =

Vậy tập nghiệm của bất phương trình đã cho là (-\infty, 1) \cup (2, +\infty)

Giải bất phương trình x^3 - 6 x^2 + 11 x - 60

Bước 1 Nhấn phím OPTN

Bước 2 Nhấn phím 1 để chọn Polynomial

Bước 3 Chọn bậc của bất phương trình

Vì cần giải bất phương trình bậc 3 nên mình sẽ nhấn phím 3

Bước 4 Chọn dấu của bất phương trình

Vì cần chọn dấu nên mình sẽ nhấn phím 2

Bước 5 Nhập hệ số thứ nhất => nhấn phím = => => nhập hệ số cuối cùng => nhấn phím =

Bước 6 Nhấn phím =

Vậy tập nghiệm của bất phương trình đã cho là (-\infty, 1) \cup (2, 3)

Giải bất phương trình x^4 - 10 x^3 + 35 x^2 - 50 x + 24 \geq 0

Bước 1 Chọn bất phương trình bậc bốn và dấu \geq

Bước 2 Nhập các hệ số tương ứng

Bước 3 Nhấn phím =

Vậy tập nghiệm của bất phương trình đã cho là (-\infty, 1] \cup [2, 3] \cup [4, +\infty)

2 Nghiệm đặc biệt khi giải bất phương trình

  • All Real Numbers bất phương trình đã cho có vô số nghiệm
  • No Solution bất phương trình đã cho vô nghiệm
<< Giải hệ phương trình, phương trình bằng máy tính Casio fx-580VN XKiểm tra tính Đúng/ Sai của đẳng thức, bất đẳng thức bằng máy tính Casio fx-580VN X >>
  • Facebook

Video liên quan