Cách cắt tay áo vest nữ

Công thức cắt may áo vest nữ


Dạy cắt may áo vest nữ

VIDEO DẠY CẮT MAY ÁO VEST NỮ

Thông số cơ bản

+ Dài 56 cm.
+ Hạ đỉnh ngực 24 cm.
+ Hạ eo 38 cm.
+ Hạ đỉnh mông 52 cm.
+ Ngang vai 35 cm.
+ Vòng ngực 82 cm. (Cộng cử động từ 4 đến 6 đến 8 cm).
+ Vòng eo 66 cm . (Cộng cử động từ 2 đến 4).
+ Vòng mông 84 cm . (Cộng cử động từ 2 đến 4).
+ Dài tay 55 cm . bắp tay 26cm + 6 cm.

Lưu ý cách cộng cử động áo vest nữ


+ Dài theo số đo. Ngang vai theo số đo. Các điểm. Hạ theo số đo.
+ Vòng ngực cộng từ 4 đến 6 cm ( cắt cho khách mặc ôm +4 cm cắt cho bà già +6 đến 8 cm. ( Tổng vòng ).
+ Vòng eo bằng thông số + 2 cm ( cắt dáng bà già + 4 đến 6 cm).
+ Vòng hông giữ nguyên ( bằng số đo ). ( Tổng vòng ).

Công thức thân trước

Công thức cắt may áo vest nữ thân trước


+ Hạ xuôi vai bằng 1/10 vai ( vd 35/10=3.5cm).
+ Hạ nách bằng 2/10 vòng ngực (chưa cộng cử động) trừ đi từ 1.5 đến 2 và đến 3cm. ( tính từ đường hạ xuôi vai ).
+ Ngang vai bằng ½ vai ( vd 35/2=17.5 cm.
+ Ngang ngực thân trước bằng ¼ vòng ngực đã cộng cử động cộng 1.5 cm.( công thức ).
+ Ngang eo bằng ¼ vòng eo cộng 3cm ly eo thân trước
+ Ngang hông thân trước bằng ¼ vòng hông + 1.5 cm ly.

Công thức thân sau

Công thức cắt may thân sau áo vest nữ


+ Ngang vai bằng ½ vai.
+ Ngang ngực thân sau bằng ¼ vòng ngực đã cộng cử động trừ đi 1.5 cm ( nếu có đầu ly thì ta cộng them 0.5 cm ly). ( Thân trước ta cộng bao nhiêu thân sau ta trừ đi bếnh nhiêu ).
+ Ngang eo thân sau bằng ¼ vòng eo +2 cm ly.
+ Ngang hông thân sau bằng ¼ vòng hông

Phần tay áo vest

Công thức cắt may áo vest nữ

Lưu ý

+ Vào sống lưng thân sau 3.5 cm (Phần eo)
+ Vào phần hông thân sau 1 cm.
+ Từ đầu cổ xuống 8 cm (kẻ 1 đường thẳng từ đểm 8cm đến eo)


Các bạn có thểm tham khảo thêm công thức cắt may áo vest nam công thức đà nẵng tại đây :http://daynghemay.vn/cong-thuc-cat-may-ao-vest-nam-da-nang/


Trên đây là công thức dạy cắt may áo vest nữ mọi chi tiết, thắc mắc xin mời các bạn liện hệ với học viện

Video liên quan