Cách đọc từ help

Hỏi Siri trên máy Mac

Siri trên máy Mac có thể giúp bạn thực hiện các công việc hàng ngày như nhận câu trả lời nhanh cho câu hỏi, phát nhạc, v.v. Bạn có thể hỏi Siri hầu hết mọi thứ và Siri có thể thực hiện việc đó cho bạn (Set up a meeting at 9 hoặc Open Calculator) hoặc trả lời cho bạn (What was the score for last nights game?).

Phần trên cùng bên phải của màn hình nền máy Mac đang hiển thị biểu tượng Siri trên thanh menu và cửa sổ Siri với yêu cầu How many centimeters in an inch và câu trả lời (chuyển đổi từ Máy tính). Bấm vào biểu tượng ở chính giữa trên cùng của cửa sổ Siri để thực hiện một yêu cầu khác.

Bật Siri

Siri có thể đã được bật nếu bạn đã thiết lập khi lần đầu thiết lập máy Mac của mình.

 1. Trên máy Mac của bạn, hãy chọn menu Apple > Tùy chọn hệ thống, sau đó bấm vào Siri .

  Mở tùy chọn Siri cho tôi

 2. Chọn Bật Hỏi Siri nếu chưa được chọn, sau đó bấm vào Bật.

  Nếu bạn hỏi Siri điều gì đó khi chưa chọn hộp kiểm, bạn sẽ được nhắc bật Siri. Bạn phải được kết nối internet để sử dụng Siri.

 3. Nếu bạn được đề nghị cải thiện Siri và Đọc chính tả, hãy thực hiện một trong các tác vụ sau:

  • Chia sẻ bản ghi âm thanh: Bấm vào Chia sẻ bản ghi âm thanh để cho phép Apple lưu trữ âm thanh của các tương tác Siri và Đọc chính tả của bạn từ máy Mac của bạn. Apple có thể xem lại mẫu âm thanh được lưu trữ của bạn.

  • Không chia sẻ bản ghi âm thanh: Bấm vào Để sau.

  Nếu sau này bạn đổi ý và muốn chia sẻ hoặc dừng chia sẻ các bản ghi âm thanh, hãy chọn hoặc bỏ chọn hộp kiểm Siri & Đọc chính tả trong phần Phân tích & cải thiện của tùy chọn Quyền riêng tư trong Bảo mật & quyền riêng tư. Xem Thay đổi tùy chọn Quyền riêng tư.

  Ghi chú: Bạn có thể xóa các tương tác âm thanh (được kết hợp với mã định danh ngẫu nhiên và cũ dưới sáu tháng) bất cứ khi nào bạn thíchxem Xóa lịch sử Siri và Đọc chính tả.

 4. Thực hiện bất kỳ tác vụ nào sau đây:

  • Sử dụng Hey Siri: Nếu máy Mac hoặc AirPods được ghép đôi hỗ trợ tính năng đó, hãy chọn hộp kiểm Lắng nghe Hey Siri. Sau đó bạn có thể nói Hey Siri để bắt đầu sử dụng Siri. Khi tùy chọn này được bật và bạn chọn hộp kiểm Cho phép Siri khi bị khóa, bạn cũng có thể sử dụng Siri ngay cả khi máy Mac của mình bị khóa hoặc đang ở chế độ ngủ.

  • Đặt phím tắt: Bấm vào menu bật lên Phím tắt, sau đó chọn một phím tắt để hỏi Siri hoặc tạo phím tắt của riêng bạn.

   Mẹo: Nếu phím Micrô có sẵn trong hàng các phím chức năng, bạn có thể nhấn và giữ phím đó để hỏi Siri hoặc sử dụng phím tắt.

  • Chọn cách Siri đọc: Bấm vào menu bật lên Ngôn ngữ, sau đó chọn một ngôn ngữ. Chọn giọng nói từ danh sách để nghe bản xem trước, sau đó chọn giọng nói bạn muốn Siri sử dụng. Nếu có sẵn, hãy bấm vào menu bật lên Biến thể giọng nói để nghe nhóm khác của giọng nói của Siri.

  • Tắt tiếng Siri: Bấm vào Tắt bên cạnh Phản hồi bằng giọng nóicâu trả lời từ Siri sẽ được hiển thị trong cửa sổ Siri nhưng không được đọc.

  • Thêm Siri vào thanh menu: Chọn hộp kiểm Hiển thị Siri trên thanh menu.

Bấm vào Gợi ý của Siri & Quyền riêng tư ở cuối cửa sổ, sau đó bấm vào Giới thiệu về Siri & Quyền riêng tư để tìm hiểu thêm về cách Apple bảo vệ thông tin của bạn và cho phép bạn chọn nội dung mình chia sẻ.

Hỏi Siri

 1. Để hỏi Siri trên máy Mac của bạn, hãy thực hiện bất kỳ tác vụ nào sau đây:

  • Nhấn và giữ phím Micrô nếu có sẵn trong hàng các phím chức năng hoặc sử dụng các phím tắt như được chỉ định trong tùy chọn Siri.

   Mở tùy chọn Siri cho tôi

   Ghi chú: Nhấn và giữ phím Micrô để hỏi Siri; nhấn và nhả phím Micrô để bắt đầu Đọc chính tả.

  • Bấm vào Siri trong thanh menu. Nếu không được hiển thị, bạn có thể thêm biểu tượng đó bằng cách sử dụng tùy chọn Dock & Thanh menu.

  • Chạm vào Siri trong Touch Bar (nếu máy Mac của bạn có Touch Bar).

  • Nói Hey Siri (nếu được bật trong tùy chọn Siri; tùy chọn này chỉ có sẵn khi được máy Mac hoặc tai nghe của bạn hỗ trợ).

   Để xác minh rằng bạn có thể sử dụng Hey Siri trên thiết bị của mình, hãy xem bài viết Hỗ trợ của Apple Các thiết bị hỗ trợ Hey Siri.

 2. Đặt câu hỏi cho Siri hoặc yêu cầu Siri thực hiện một tác vụ cho bạn. Xem Cách sử dụng Siri.

Nếu bạn đã bật Dịch vụ định vị, vị trí của thiết bị của bạn tại thời điểm bạn đưa ra yêu cầu sẽ được xác định. Bạn có thể thay đổi tùy chọn này trong Tùy chọn hệ thốngxem Cho phép các ứng dụng phát hiện vị trí của máy Mac của bạn.

Tắt Siri

 1. Trên máy Mac của bạn, hãy chọn menu Apple > Tùy chọn hệ thống, sau đó bấm vào Siri .

  Mở tùy chọn Siri cho tôi

 2. Bỏ chọn hộp kiểm Bật Hỏi Siri.

Nếu bạn là người tổ chức gia đình cho nhóm Chia sẻ trong gia đình thì bạn có thể thiết lập Thời gian sử dụng cho trẻ em và giới hạn quyền truy cập đối với Siri & Đọc chính tả. Xem Thay đổi tùy chọn Bảo mật & quyền riêng tư của Ứng dụng trong Thời gian sử dụng.

Video liên quan