Cách dùng gather

Những đáp án đều có nghĩa là tụ hợp vậy mình nên chọn cái nào đây thầy?

The 21st Conference of the Parties has just been in Paris to discuss the global climate change treaty.
(A) gathered
(B) collected
(C) assembled
(D) convened

Video liên quan