Cách hỏi bạn là sinh viên năm mấy bằng tiếng Anh

Nội dung bài viết:

Hệ giáo dục Đại học của nước ta và các quốc gia sử dụng tiếng Anh có khá nhiều điểm tương đồng. Vậy sinh viên trong tiếng Anh là gì? Sinh viên năm nhất tiếng Anh là gì? Hãy kéo xuống để tìm hiểu các từ vựng liên quan đến sinh viên nhé!
  • Tải Xuống Giáo Trình Tiếng Anh Cơ Bản

1. Sinh viên tiếng Anh là gì?

Sinh viên được định nghĩa là những người học tập tại các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp. Trong tiếng Anh, sinh viên là student (phát âm là/ˈstuː.dᵊnt/).

Một số từ đồng nghĩa với student là:
undergraduate
alumnus

Ví dụ:
Miss Roxxysstudentsoften find it very difficult to understand her Economics lectures.
(Sinh viêncủa cô Roxxy thường cảm thấy khó khăn trong việc tiếp thu các bài giảng về Kinh tế)

2. Sinh viên các năm tiếng Anh là gì?

Có rất nhiều từ được sử dụng để gọi tên sinh viên năm nhất, năm hai, năm ba và năm cuối. Cụ thể các bạn có thể xem bên dưới:
Sinh viên năm nhất = Freshman = First-year student = /freʃmən/
Sinh viên năm 2 = Sophomore = second-year student = /sɔfəmɔ:/
Sinh viên năm 3 = Junior = third-year student = third year = /dʤu:njə/
Sinh viên năm cuối = Senior = final-year student = forth year = /si:njə/
Ngoài ra có rất nhiều các từ có liên quan đến sinh viên như:
Bachelor = cử nhân
Alumni = cựu sinh viên
Student code = mã sinh viên

Các năm đại học trong tiếng anh


Sinh viên năm 1 tiếng anh là gì?

Sinh viên năm 1 sinh viên đại học năm nhất Freshman first-year student 1st year /freʃmən/

Sinh viên năm 2 tiếng anh là gì?

Sinh viên năm 2 sinh viên đại học năm 2 Sophomore second-year student 2nd year /sɔfəmɔ:/

Sinh viên năm 3 tiếng anh là gì?

Sinh viên năm 3 sinh viên đại học năm 3 Junior third-year student 3nd year /dʤu:njə/

Sinh viên năm 4 tiếng anh là gì?

Sinh viên năm 4 sinh viên đại học năm 4 Senior final-year student 4nd yeard /si:njə/

Cựu sinh viên tiếng anh là gì?

Cựu sinh viên: Alumni/əˈlʌmˌnɑɪ/.

Cử nhân tiếng anh là gì?

Cử nhân: Bachelor/ˈbætʃ.əl.ər/.

FAQ các năm đại học trong tiếng anh


Freshman, first-year student là gì?

  • Sinh viên năm 1 : sinh viên đại học năm nhất : Freshman : first-year student : 1st year : /freʃmən/

Sophomore,second-year student là gì?

  • Sinh viên năm 2 : sinh viên đại học năm 2 : Sophomore : second-year student : 2nd year : /sɔfəmɔ:/

Junior, third-year student là gì?

  • Sinh viên năm 3 : sinh viên đại học năm 3 : Junior : third-year student : 3nd year : /dʤu:njə/

Senior, final-year student là gì?

  • Sinh viên năm 4 : sinh viên đại học năm 4 : Senior : final-year student : 4nd yeard : /si:njə/