Cách tìm giao điểm của đường thẳng và đường thẳng trong Oxyz

Tìm tọa độ giao điểm của đường thẳng (Delta ):x - 2y + 3 = 0 và đường tròn ( C ) (x^2) + (y^2) - 2x - 4y = 0.


Câu 56726 Vận dụng

Tìm tọa độ giao điểm của đường thẳng \(\Delta \):$x - 2y + 3 = 0$ và đường tròn $\left( C \right)$ ${x^2} + {y^2} - 2x - 4y = 0$.


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

- Rút một biến từ phương trình đường thẳng, thay vào phương trình đường tròn.

- Giải phương trình và kết luận nghiệm.

...