Cách tính tuổi của người Trung Quốc

Phân tích dữ liệu nhân khẩu học và sở thích

Hiểu thành phần đối tượng và tập trung vào người dùng có giá trị cao.

Việc hiểu thành phần đối tượng của bạn về phương diện giới tính, độ tuổi và sở thích cũng cho phép bạn hiểu loại nội dung quảng cáo bạn cần phát triển, loại mua không gian quảng cáo bạn cần thực hiện và loại đối tượng bạn cần phát triển cho chiến dịch tiếp thị và tiếp thị lại.

Bạn không thể sử dụng báo cáo Nhân khẩu học và Sở thích bằng chế độ xem ID người dùng.
Trong bài viết này:
 • Mở báo cáo Nhân khẩu học và báo cáo Sở thích
 • Hiểu thành phần giới tính, độ tuổi và sở thích
 • Nhắm mục tiêu người dùng có giá trị cao
 • Loại bỏ chi tiêu quảng cáo vào người dùng có giá trị thấp
 • Phân đoạn báo cáo theo ngành kinh doanh
 • Tinh chỉnh đối tượng tiếp thị lại

Mở báo cáo Nhân khẩu học và báo cáo Sở thích

Để mở báo cáo Nhân khẩu học và báo cáo Sở thích:

 1. Đăng nhập vào Google Analytics.
 2. Điều hướng đến chế độ xem của bạn.
 3. Mở Báo cáo.
 4. Chọn Đối tượng > Nhân khẩu học hoặc Đối tượng > Sở thích.

Hiểu thành phần giới tính, độ tuổi và sở thích

Sử dụng báo cáo Tổng quan nhân khẩu học để bắt đầu với một cái nhìn ở tầm cao về đối tượng của bạn (nam so với nữ), sau đó đi sâu vào chi tiết.

Trong ví dụ này:

 • Có một tỷ lệ 2:1 người dùng nam so với nữ.
 • Có một tỷ lệ 2:1 độ tuổi 18-34 so với các độ tuổi khác gộp lại.

Báo cáo Tổng quan nhân khẩu học, phần trăm độ tuổi và giới tính.

Nếu bạn đi sâu vào danh mục Giới tính, sau đó vào nam, bạn sẽ thấy rằng tỷ lệ độ tuổi ổn định trên giới tính.

Đối tượng nam được chia nhỏ theo các danh mục Độ tuổi.

Trong ví dụ này, có tỷ lệ 2:1 giữa nam giới từ 18-34 tuổi so với tất cả nam giới khác.

Đi sâu vào từng độ tuổi để xem dữ liệu cho tham số Danh mục khác. Trong ví dụ này, đi sâu vào từng hai độ tuổi trên cùng sẽ hiển thị "Nghệ thuật & giải trí" là sở thích hàng đầu cho cả hai độ tuổi, trong khi sở thích phổ biến thứ hai và thứ ba khác nhau giữa các độ tuổi.

Đối tượng nam được chia nhỏ theo danh mục Độ tuổi và Sở thích.

Nhắm mục tiêu người dùng có giá trị cao

Xác định nhân khẩu học của những khách hàng có giá trị và giá trị tiềm năng rất hữu ích cho việc nhắm mục tiêu các chiến dịch và xây dựng đối tượng cho tiếp thị lại. Với trang web thương mại điện tử, bạn có thể muốn xác định các nhóm người dùng có tỷ lệ chuyển đổi thương mại điện tử hoặc doanh thu cao nhất. Với trang web tập trung vào nội dung, bạn có thể muốn xác định những nhóm người dùng tham gia cao nhất (ví dụ: như được đo lường bằng thời lượng phiên hoặc số lần truy cập trang/số lượt xem màn hình mỗi phiên).

Tất cả các báo cáo Độ tuổi, Giới tính và Sở thích đều bao gồm các chỉ số mức độ tương tác và chuyển đổi. Bạn có thể bắt đầu từ bất kỳ báo cáo nào trong số các báo cáo này để xây dựng một bức tranh về các khách hàng có giá trị cao của mình.

Trong ví dụ này, báo cáo Độ tuổi cho thấy rằng độ tuổi 18-24 cùng với 25-34 tạo nên phần lớn người dùng, nhưng phân đoạn 25-34 đóng góp nhiều doanh thu nhất và có tỷ lệ chuyển đổi cao nhất.

Báo cáo Độ tuổi, Doanh thu theo độ tuổi.

Nếu bạn đi sâu vào độ tuổi để xem danh mục này được chia nhỏ như thế nào theo giới tính, bạn sẽ thấy ít chênh lệch hơn về khối lượng phiên (vẫn là tỷ lệ 3:1 nghiêng về nam giới), nhưng có sự chênh lệch lớn hơn nhiều về doanh thu (58:1). Tỷ lệ chuyển đổi của nam so với nữ là 2:1, nhưng tỷ lệ doanh thu trên mỗi giao dịch là 9:1 nghiêng về người dùng nam giới.

Báo cáo giới tính; độ tuổi 25-34 được chia nhỏ theo giới tính.

Vì vậy, trong ví dụ này, nam giới ở độ tuổi 25-34 đại diện cho khách hàng giá trị cao nhất.

Bước tiếp theo có thể là để xác định danh mục sở thích chuyển đổi cao nhất. Ví dụ: bạn có thể thấy Người thích công nghệ mới, Người thích âm nhạc và truyền hình, Người nghiện tin tức, Người chơi trò chơi và Shutterbugs đại diện chung cho người dùng mang lại nhiều doanh thu nhất. Vì vậy, nam giới ở độ tuổi 25-34 có những sở thích này là những người dùng bạn muốn tập trung vào.

Báo cáo Danh mục mối quan hệ, Doanh thu theo Danh mục mối quan hệ.

Bạn có thể đi sâu vào từng danh mục này để xác thực thêm các phát hiện của mình về độ tuổi và giới tính. Đi sâu vào Người nghiện tin tức & Người đọc giải trí vì danh mục này có doanh thu và tỷ lệ chuyển đổi cao nhất.

Báo cáo Độ tuổi, Người nghiện tin tức & Người đọc giải trí theo độ tuổi.

Trong ví dụ này, phân đoạn 25-34 Người nghiện tin tức & Người đọc giải trí chiếm phần lớn doanh thu và có tỷ lệ chuyển đổi cao nhất. Để xem chi tiết danh mục giới tính, hãy đi sâu vào độ tuổi.

Phù hợp với những phát hiện trước đó, nam giới trong phân đoạn này chi nhiều hơn phụ nữ với tỷ lệ 79:1.

Với thông tin này, bạn có thể nhắm mục tiêu các chiến dịch và tạo đối tượng cho những nhóm nhân khẩu học có giá trị nhất của bạn.

Loại bỏ chi tiêu quảng cáo vào người dùng có giá trị thấp

Bạn có thể sử dụng loại phân tích tượng tự để tìm đối tượng có giá trị thấp mà bạn đã sử dụng để tìm đối tượng có giá trị cao: thay vì mong đợi doanh thu và tỷ lệ chuyển đổi cao, bạn chỉ cần mong đợi ngược lại.

Sau khi đã xác định được những khách hàng có giá trị thấp, bạn có thể loại trừ những khách hàng đó để họ không nhìn thấy quảng cáo của bạn.

Phân đoạn báo cáo theo ngành kinh doanh

Hai ví dụ trước đó minh họa cách sử dụng các báo cáo này để đánh giá người dùng của bạn ở cấp vĩ mô. Các ví dụ tiếp theo minh họa cách sử dụng Phân đoạn để hiểu người dùng của bạn ở cấp vi mô trong bối cảnh doanh nghiệp của bạn. Các ví dụ này xem xét dữ liệu từ góc độ quan điểm của các doanh nghiệp thương mại điện tử, họ cần phải hiểu người dùng trong bối cảnh của sản phẩm mà người dùng mua và từ góc độ quan điểm của các nhà xuất bản, họ cần phải hiểu các phiên trong ngữ cảnh của nội dung mà người dùng tìm hiểu.

Thương mại điện tử

Nếu đang điều hành doanh nghiệp thương mại điện tử, bạn có thể phân đoạn theo một số tham số như Sản phẩm, Danh mục sản phẩm, Thương hiệu sản phẩm hoặc Dòng sản phẩm để xem thành phần nhân khẩu học của đối tượng mua hàng.

Phân đoạn người dùng xác định một sản phẩm duy nhất, Malibu Sunglasses

Áp dụng Phân đoạn cho báo cáo Tổng quan về nhân khẩu học.

Phân đoạn người dùng xác định các phiên được liên kết với những người dùng đã mua một sản phẩm duy nhất, Malibu Sunglasses

Bạn có thể xem bảng phân tích độ tuổi và giới tính cho Phiên (chỉ số quan trọng) được thực hiện bởi những người dùng đã mua một sản phẩm.

Mở báo cáo Độ tuổi nhân khẩu học để xem dữ liệu Chuyển đổi, Hành vi và Chuyển đổi thương mại điện tử được kết hợp.

Chỉ số Chuyển đổi, Hành vi và Chuyển đổi cho những người dùng đã mua một sản phẩm duy nhất, Malibu Sunglasses

Với một Phân đoạn này được áp dụng, bạn có thể điều hướng thông qua báo cáo Nhân khẩu học và báo cáo Sở thích để xác định người dùng có giá trị cao và giá trị thấp của sản phẩm cụ thể.

Nhà xuất bản

Nếu bạn là nhà xuất bản đang bán không gian quảng cáo trên trang web của mình, sau đó bạn muốn các nhà quảng cáo hiểu người dùng là ai và ai sử dụng các trang đó và mức độ mà họ sử dụng chúng. Bạn có thể đánh giá mức tiêu thụ về khía cạnh chỉ số như Số phiên, Tỷ lệ thoát, Số trang mỗi phiên và Thời lượng phiên trung bình.

Ví dụ: nếu bạn điều hành trang web phân phát nội dung về phong cách sống và bạn dành một phần trang web đó cho phụ kiện phong cách sống như hành lý và điện tử, bạn có thể tạo Phân đoạn dựa trên phiên để tách riêng lưu lượng truy cập đến các trang đó:

Phân đoạn dựa trên phiên xác định một danh mục duy nhất hoặc thư mục trang

Bạn có thể dễ dàng tạo Phân đoạn nhằm tách riêng lưu lượng truy cập đến một trang.

Áp dụng Phân đoạn cho báo cáo Tổng quan về nhân khẩu học.

Phân đoạn dựa trên phiên tách riêng những người dùng đã xem một danh mục duy nhất hoặc thư mục trang

Bạn có thể xem bảng phân tích độ tuổi và giới tính của những người dùng đã thực hiện các phiên bao gồm nhóm trang đó.

Mở báo cáo Độ tuổi nhân khẩu học để xem dữ liệu Chuyển đổi, Hành vi và Chuyển đổi mục tiêu được kết hợp.

Chỉ số Chuyển đổi, Hành vi và Chuyển đổi cho người dùng đã xem một danh mục duy nhất hoặc thư mục trang

Với một Phân đoạn này được áp dụng, bạn có thể điều hướng thông qua báo cáo Nhân khẩu học và báo cáo Sở thích để xác định người tiêu dùng có giá trị cao và giá trị thấp của nội dung cụ thể.

Tinh chỉnh đối tượng tiếp thị lại

Độ tuổi, Giới tính, Danh mục mối quan hệ, Phân đoạn trong thị trường và Danh mục khác đều là những tham số khả dụng để bạn có thể sử dụng cho mục đích xây dựng các Phân đoạn làm cơ sở cho Đối tượng tiếp thị lại trong Analytics.

Bằng cách sử dụng các ví dụ báo cáo Analytics ở trên, bạn có thể xây dựng Phân đoạn sau đây làm cơ sở cho Đối tượng tiếp thị lại Analytics cho khách hàng giá trị cao của mình:

Công cụ xây dựng phân đoạn, Độ tuổi và Danh mục mối quan hệ được xác định.

Độ tuổi 25-34, 35-44

Danh mục mối quan hệ khớp với regex Người thích công nghệ mới|Người thích âm nhạc|Người thích truyền hình|Người nghiện tin tức & Người đọc giải trí|Người chơi trò chơi|Shutterbugs

Bất kỳ định nghĩa nào về đối tượng mà bạn phát hiện trong các báo cáo Analytics của mình đều có thể được chuyển thành Đối tượng tiếp thị lại mà bạn có thể sử dụng trong Google Ads.