Cách trình bày bài thi học sinh giỏi môn Sử

Sử là môn lịch sử đòi hỏi thí sinh phải có một phương pháp làm bài đúng đắn để có thể đạt được kết quả cao. Sau đây, là cách hướng dẫn viết bài luận để triển khai đối với đề thi môn Lịch sử THPT Quốc Gia.


Một bài viết tốt là bài viết phải được triển khai theo 3 phần:

1. Phần dẫn nhập

Dẫn nhập trong môn Sử cũng tương tự mở bài trong môn Văn nhưng Sửphải chú trọng đến tính chính xác và không bay bổng như Văn. Mở bài mônLịch Sử phải ngắn gọn, xúc tích và đặc biệt là giới thiệu được sự kiện đangđược nhắc đến/hỏi đến trong đề. Cách tốt nhất để xây dựng một mở bài ănđiểm là khái quát sự kiện xảy ra trước sự kiện đang được hỏi tới.

Ví dụ: Khi đề bài hỏi: Hãy trình bày về nguyên nhân dẫn đến việc đitìm đường cứu nước của Nguyễn Tất Thành năm 1911 thì kiến thứcliên quan nhất có thể làm mở bài cho đề này là cuộc khủng hoảng vềđường lối cứu nước ở nước ta từ 1858-1911.

Các bạn có thể dựa vào sự kiện này để tạo thành một phần dẫn nhập nhưsau:

Từ năm 1858, khi thực dân Pháp đến xâm lược nước ta, nhiều cuộc đấutranh chống Pháp đã diễn ra không ngừng nghỉ. Hàng loạt các khởinghĩa nông dân diễn ra nhưng đều bị đàn áp và dìm trong bể máu. Conđường cách mạng ở Việt Nam bế tắc dường như không thấy đường ra.

Là một người trẻ tuổi, sinh ra trong gia đình cách mạng và có lòng yêunước sâu sắc, Nguyễn Tất Thành đã quyết định ra nước ngoài để tìmgiải pháp cho cách mạng Việt Nam.

2. Phần thân bài

Trong phần thân bài của môn Sử, các bạn nên chia thành các luận điểm vàđược trình bày rõ ràng theo các đề mục như: a, b, c hay 1, 2, 3 Các ý tiếptheo, các bạn nên chia thành các mục nhỏ hơn.

Ví dụ với đề bài trên, có thể triển khai thân bài như sau:

1. Do tình hình đen tối của xã hội lúc bây giờ

1.1. Thực dân Pháp ngày càng tỏ rõ dã tâm xâm lược bằng cách mởrộng phạm vi xâm chiếm nước ta

1.2. Thực dân Pháp bắt đầu xây dựng hệ thống áp bức nặng nề nhândân ta

1.3. Đời sống nhân dân đói khổ, tệ nạn xã hội diễn ra phổ biến.

Với mỗi ý gạch đầu dòng bạn phải dùng kiến thức để giải thích và chứngminh cho giám khảo điều bạn viết là xuất phát từ thực tế lịch sử.

3. Phần kết bài

Nêu đánh giá khái quát lại toàn bộ nội dung chủ đề của bài luận, rồi mở ra phươnghướng phát triển của nó ở những giai đoạn lịch sử tiếp theo. Kết bài đồng thời cũnglà cơ hội để các bạn đưa ra ý kiến chủ quan hay cảm nhận của mình về ý nghĩa củasự kiện đó song chỉ nên giới hạn trong một câu là đủ vì các bạn phải ý thức mìnhđang viết luận sử chứ không phải một bài văn biểu cảm.

Ví dụ với đề trên có thể kết bài như sau: Xuất phát từ thực tiễn của cách mạngViệt Nam, việc ra đi tìm con đường cứu nước của Nguyễn Tất Thành đánhdấu bước phát triển quan trọng chuyển cách mạng Việt Nam từ chỗ còn mơhồ về kẻ thù và mục tiêu có khả năng xác định đường lối cách mạng đúng đắn,phù hợp với thực tiễn lịch sử.