Chất bã sau qua trình tiêu hóa được thủy tức thải ra ngoài qua

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5*
nếu câu trả lời hữu ích nhé!

 • ZinnNee
 • Thành viên Biệt đội Hăng Hái

 • 20/01/2022

 • Cám ơn 1
 • Báo vi phạm


XEM GIẢI BÀI TẬP SGK SINH 7 - TẠI ĐÂY

Cơ thể thủy tức chi có một lỗ duy nhất thông với bên ngoài. Cho nên thủy tức lây thức ăn và thải chất cặn bã đều qua một 15 đó (gọi là lỗ miệng). Đây cũng là đặc điếm chung cho kiểu cấu tạo ruột túi ở ngành Ruột khoang.

^...^ ^_^

Câu 2: Thuỷ tức thải chất bã ra khỏi cơ thể bằng con đường nào?


Câu 2:

 • Cơ thể thủy tức chi có một lỗ duy nhất thông với bên ngoài.
 • Cho nên thủy tức lây thức ăn và thải chất cặn bã đều qua một 15 đó (gọi là lỗ miệng).
 • Đây cũng là đặc điếm chung cho kiểu cấu tạo ruột túi ở ngành Ruột khoang.


Trắc nghiệm sinh học 7 bài 8: Thủy tức

Từ khóa tìm kiếm Google: thủy tức, ruột túi, thủy tức thải phân

Song Ngư

Cơ thể thủy tức chỉ có 1 lỗ thông với bên ngoài, gọi là lỗ miệng.

Sau khi tiêu hóa xong, chất thải sẽ được đưa vào khoang rỗng của cơ thể, sau đó dồn về lỗ miệng và theo dòng nước ra ngoài môi trường...

Trả lời hay

18 Trả lời 18:08 16/08

 • Xucxich24

  Cơ thể thủy tức chỉ có một lỗ duy nhất thông với bên ngoài.

  Cho nên thủy tức lấy thức ăn và thải chất cặn bã đều qua một lỗ đó (gọi là lỗ miệng).

  Đây cũng là đặc điếm chung cho kiểu cấu tạo ruột túi ở ngành Ruột khoang.

  Trả lời hay

  7 Trả lời 18:09 16/08

  • Bi

   Bởi vì cơ thể của thủy tức có dạng túi nên thủy tức cũng thải chất bã ra khỏi cơ thể bằng lỗ miệng

   Trả lời hay

   3 Trả lời 18:08 16/08

   • Thủy tức thải chất bã ra khỏi cơ thể qua

    A. Màng tế bào

    B. Không bào tiêu hóa

    C. Tế bào gai

    D. Lỗ miệng

    Thuỷ tức thải chất bã ra khỏi cơ thể bằng con đường nào ?

    Thủy tức thải bã bằng cách nào