Chứng từ thu là gì

1. Chứng từ kế toán là gì

Là các giấy tờ liên quan khác ngoài hoá đơn, chứng từ là bằng chứng cho việc mua bán, trao đổi hàng hoáLà căn cứ để hạch toán ghi sổ các nghiệp vụ kinh tế phát sinh.

chung-tu-ke-toan-la-gi

Xem thêm:

Mức phạt vi phạm hành chính về chứng từ kế toán

Thế nào là chứng từ kế toán hợp lệ?

2.Nội dung chứng từ kế toán

Tên và số hiệu của chứng từ kế toán

Ngày, tháng, năm lập chứng từ kế toán

-Tên, địa chỉ của đơn vị hoặc cá nhân lập chứng từ kế toán

-Tên, địa chỉ của đơn vị hoặc cá nhân nhận chứng từ kế toán

Nội dung nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh

Số lượng, đơn giá và số tiền của nghiệp vụ kinh tế, tài chính ghi bằng số; tổng số tiền của chứng từ kế toán dùng để thu, chi tiền ghi bằng số và bằng chữ

Chữ ký, họ và tên của người lập, người duyệt và những người có liên quan đến chứng từ kế toán.

Bạn tham khảo:

Sổ sách kế toán bao gồm những gì

Mẫu bảng kê vàng, bạc, kim khí quý, đá quý Mẫu số: 07 TT (QĐ48 và TT200)

Các khóa học thực hành kế toán chuyên sâu tại Kế toán Việt Hưng

3. Các loại chứng từ

3.1 Chứng từ thu, chi liên quan đến tiền mặt

Phiếu thu: Phiếu chi là chứng từ kẹp với hoá đơn mua hàng hoá, mua dịch vụ thanh toán ngay, trên nội dung thể hiện đầy đủ thông tin như mục 1.

Phiếu chi: Phiếu thu là chứng từ kẹp với hoá đơn bán hàng hoá, thành phẩm, dịch vụ thu tiền ngay.

Giấy đề nghị thanh toán

Giấy đề nghị tạm ứng

3.2 Chứng từ liên quan ngân hàng

Uỷ nhiệm chi: Là chứng từ dùng để bên mua thanh toán tiền cho bên bán hàng thông qua giao dịch ngân hàng. Trên uỷ nhiệm chi có đầy đủ chữ ký của giám đốc, kế toán trưởng( nếu có), và các thông tin bắt buộc khi viết uỷ nhiệm chi.

Séc: là chứng từ dùng để rút tiền gửi ngân hàng về nhập quỹ tiền mặt

Giấy báo nợ: Là chứng từ ngân hàng cung cấp cho doanh nghiệp thể hiện tiền trong ngân hàng của doanh nghiệp giảm đi

Giấy báo có: Là chứng từ ngân hàng cung cấp thể hiện tiền trong ngân hàng tăng lên

Giấy nhận nợ: Là chứng từ chứng minh ngân hàng cho doanh nghiệp bạn vay một món tiền theo giấy nhận nợ, giấy nhận nợ thể hiện ngày, tháng, năm, số tiền, hạn thanh toán món tiền đó

Giấy tờ bảo lãnh hợp đồng, cầm cố, thế chấp.liên quan chứng từ trong công ty xây dựng

3.4 Các loại chứng từ nhập, xuất liên quan công ty sản xuất, xây dựng

Phiếu xuất kho: Là chứng từ phản ánh số lượng nguyên vật liệu xuất kho

Phiếu nhập kho: Thể hiện nhập kho nguyên vật liệu, thành phẩm, hàng hoá

3.5 Các loại chứng từ khác như

Bảng chấm công, Bảng lương, phiếu chi lương

Hợp đồng lao động, hợp đồng mua bán, chứng từ kế toán

Video liên quan