Có nên cập nhật iOS 14.6 cho iPhone 6S Plus

Các kiểu máy iPhone tương thích với iOS 15

Hướng dẫn này sẽ giúp bạn bắt đầu sử dụng iPhone và khám phá tất cả những điều tuyệt vời mà thiết bị có thể làm được với iOS15, tương thích với các kiểu máy sau đây:

Xác định kiểu máy iPhone và phiên bản iOS của bạn

Đi tới Cài đặt > Cài đặt chung> Giới thiệu. Hãy xem Lấy thông tin về iPhone của bạn.

Để xác định kiểu máy iPhone của bạn từ các chi tiết vật lý, hãy xem bài viết Hỗ trợ của Apple Nhận diện kiểu máy iPhone của bạn.

Bạn có thể cập nhật lên phần mềm iOS mới nhất nếu kiểu máy của bạn hỗ trợ phần mềm mới nhất đó.

Các tính năng và ứng dụng có thể thay đổi tùy thuộc vào kiểu máy iPhone, vùng, ngôn ngữ và nhà cung cấp của bạn. Để biết những tính năng nào được hỗ trợ tại vùng của bạn, hãy xem trang web Tính khả dụng của tính năng trên iOS và iPadOS.

Ghi chú: Các ứng dụng và dịch vụ gửi hoặc nhận dữ liệu qua mạng di động có thể làm phát sinh thêm phí. Liên hệ với nhà cung cấp của bạn để biết thông tin về gói dịch vụ và mức phí.

Video liên quan