Có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên gồm 5 chữ số khác nhau lấy từ các số0 1, 2, 3, 4, 5

Cho 5 chữ số 0, 1, 2, 3, 4. Có bao nhiêu số gồm 5 chữ số khác nhau được tạo thành từ 5 chữ số trên?

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Chọn đáp án B

Gọi số cần tìm có dạng img1, khi đó +) Có 4 cách chọn chữ số a (trừ chữ số 0). +) Có 4 cách chọn chữ số b. +) Có 3 cách chọn chữ số c. +) Có 2 cách chọn chữ số d. +) Có 1 cách chọn chữ số e. Vậy có tất cả 4.4.3.2.1 = 96 số cần tìm.

Đáp án đúng là B

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm 60 phút Bài toán dùng quy tắc đếm, cộng và nhân - Toán Học 11 - Đề số 1

Làm bài

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Video liên quan